G-link là website TMĐT bán hàng trực tuyến thuộc đơn vị chủ quản là Công ty CP G-link Việt Nam, thành lập và đưa vào hoạt động từ năm 2019 theo GPKD số: 0101010101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
Lĩnh vực hoạt động của Công ty là kinh doanh, lắp đặt, cung cấp dịch vụ các thiết bị, vật tư trong lĩnh vực hệ thống mạng, điện thoại, viễn thông, hệ thống CCTV, hệ thống điện nhẹ. Quý...